شبکه‌های نسل آینده، ترکیبی از تلفن ثابت، همراه، دیتا و سرویس‌های Voice و Text است.
با افزایش تقاضای استفاده کاربران خانگی و شرکت‌ها از خط‌های ثابت و عدم افزایش متناسب زیرساخت و خطوط مسی مخابرات، آریسان تک امکان جدیدی را برای کاربران خود ایجاد کرده که جایگزین خط‌های مخابرات می‌شود و به مراتب ارزان‌تر از آن‌ها نیز هست.