از جمله نیازهای هر سازمان می‌توان به دسترسی به اینترنت پرسرعت بی سیم مطمئن، پاسخ‌گویی مناسب شرکت ارائه دهنده و تضمین خدمات ارائه شده اشاره داشت.
یکی از کاربردهای اینترنت پرسرعت بی‌سیم، برای سازمان و شرکت‌هایی است که به بیش از یک مگابیت سرعت نیاز دارند، اما نمی‌توانند از خطوط مسی و اجاره‌ای (Leased Line) استفاده کنند.
از دیگر کاربردهای اینترنت بی‌سیم، برای شرکت‌هایی است که نیاز به ارتباط صوتی یا تصویری بین دفاتر دارند.